Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Ekosystemtjänstanalys

Ekosystemtjänster är att samlingsbegrepp för allt som våra ekosystem bidrar med till våra liv och samhällen. En ekosystemtjänstanalys är ett sätt att synliggöra dessa värden, som annars kan vara svåra att uppfatta. När vi genomför en sådan analys så kartlägger, analyserar och visualiserar vi de värden som är förbundna med ett områdes ekosystem. Därefter kan vi ge uppdragsgivaren förslag på hur eventuell negativ påverkan kan minskas och hur värdet av ekosystemtjänsterna kan ökas.  Utöver detta genomför vi även rådgivning och kompetensutveckling i ämnet, anpassat till beställarens behov.