Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogram, eller naturvårdsplaner som de också kallas, ser olika ut beroende på områdets storlek, karaktär och projektets syfte. Omfattningen kan variera mellan allt från hela kommuner till mindre områden som solcellsparker och golfbanor. Det kan även handla om att ta fram en skogsbruksplan för ett skogsområde. Vi stödjer uppdragsgivare genom hela processen, från planering, sammanställning av befintlig kunskap och fältinventeringar till själva åtgärdsprogrammet och implementeringen. Antingen tar vi ansvar för processen som en helhet eller så utför vi specifika uppgifter, där uppdragsgivaren behöver experthjälp.