Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Skötselplaner

Även naturliga miljöer som våtmarker, trädmiljöer och olika typer av gräsmarker kan behöva skötsel som främjar den biologiska mångfalden. Det kan handla om att förvalta och förstärka befintliga värden eller att se till att nyskapade naturmiljöer utvecklas åt rätt håll. Vi tar fram skötselplaner för såväl naturreservat och Natura 2000-områden som solcellsparker, golfbanor, alléer och återställda täkter.