Calluna

Calluna - miljökonsult med expertkunskap inom skog, mark och vatten

Vattenundersökningar 

Vi har stor kunskap om olika typer av vattenmiljöer, och erbjuder allt från undersökningar av plankton i våra sjöar till studier av tumlare till havs. Vi genomför bland annat utredningar inför prövning av vattenkraft och havsbaserad vindkraft, och undersökningar och bedömningar av annan miljöpåverkan i vattendrag, sjöar och marina miljöer. Våra uppdrag kan också omfatta vattenvårdsåtgärder, exempelvis restaurering av vattendrag, som förbättrar vattenkvaliteteten och livsmiljöerna, med ökad biologisk mångfald som följd. Med standardiserade metoder inom bland annat biotopkartering och naturvärdesinventering tar vi fram underlag som behövs för olika bedömningar och tillståndsprocesser. Som komplement till traditionella dykmetoder använder vi vår unika undervattensdrönare (en så kallad ROV) för filmning, sjömätning och provtagning i vattenmiljöer som annars kan vara svårtillgängliga, exempelvis djupare partier av havsbottnen.